Regulamin sklepu Avart

Sklep internetowy Avart, dostępny pod adresem www.avart.com.pl , prowadzony jest przez firmę Avart Agnieszka Roguska., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 08.08.2013r. Siedziba firmy znajduje się w Pomiechówku, przy ul. Serockiej 184. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 531-111-62-04, Regon: 146803480. 

UWAGI OGÓLNE

1.      Sklep internetowy www.avart.com.pl,   prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez witrynę internetową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 22 785 47 34 lub +48 600 333 209 (w godzinach od 9-17 od poniedziałku do piątku). 

2.      Sklep internetowy Avart specjalizuje się w dostawie sprzętu audiowizualnego, w szczególności projektorów multimedialnych do prezentacji i kina domowego, ekranów projekcyjnych, oraz pozostałego sprzętu niezbędnego do profesjonalnej instalacji i poprawnego działania.

3.      Dzięki wykwalifikowanemu działowi handlowemu i doświadczeniu w branży audiowizualnej sklep Avart służy pomocą w doborze sprzętu optymalnie spełniającego potrzeby klienta. W przypadku braku pewności co do wyboru zaleca się kontakt z działem handlowym przed złożeniem zamówienia.

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

4.      Ceny większości produktów kalkulowane są w oparciu o kurs Euro

5.      Ze względu na dużą niestabilność na rynku walutowym ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia przez klienta a przyjęciem go do realizacji przez sklep. Z tego też względu ceny prezentowane na stronie nie są wiążące i nie można ich traktować jako oferty handlowej. W celu otrzymania oferty handlowej prosimy o kontakt z działem handlowym pod numerem telefonu 22 875 47 34  lub +48 600 333 209.

6.      Przy każdym towarze podany jest przybliżony czas realizacji zamówienia. Informuje on ile czasu zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Określenie „W magazynie” oznacza, że towar jest dostępny z magazynu sklepu lub u jednego z dostawców i zazwyczaj oznacza dostawę w przeciągu 1-2 dni. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Avart nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej. 


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

7.      Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia internetowego jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w witrynie sklepu lub wysłanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację poprawności i rzetelności złożonego zamówienia.

8.      Po wysłaniu wypełnionego formularza zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia, które jest jedynie informacją dla klienta, że zamówienie zostało złożone. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

9.      Po weryfikacji zamówienia pracownik działu handlowego sklepu Avart wysyła do Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z informacjami obejmującymi przedmiot zamówienia, cenę, warunki dostawy, płatności oraz przewidywany termin realizacji zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika sklepu Avart, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem, a Klientem. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

10.    W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenie lub dostępności zamówionego sprzętu klient jest o tym informowany drogą elektroniczną z prośbą o akceptację nowych warunków. Brak akceptacji warunków jest równoznaczne z rezygnacją klienta i anulowaniem zamówienia.

11.    Avart zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia jeżeli podana cena jest wynikiem pomyłki, lub towar jest niedostępny a widniejąca cena jest z okresu gdy towar był dostępny. 

12.    Avart odmawia realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. 

 

FORMY PŁATNOŚCI 

13.    Możliwe są następujące formy płatności: 

a) Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku  bankowego. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sklepu, zamówiony towar jest pakowany i wysyłany. 

b) Gotówką przy odbiorze osobistym


DOKUMENT SPRZEDAŻY 

14.    Na każdy sprzedany towar wystawiamy Rachunek lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT klient składając zamówienie musi podać numer NIP, nazwę i adres firmy. 
 

DOSTAWA

15.    Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, w wyjątkowych sytuacjach za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kosztami dostawy obciążany jest Kupujący.

16.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania podczas odbioru przesyłki od kuriera lub Poczty Polskiej klient zobowiązany jest sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera, przed otwarciem opakowania, jak również sporządzić fotografie uszkodzeń. Po sporządzeniu protokołu Klient otwiera przesyłkę w obecności kuriera i stwierdza czy uszkodzenia opakowania nie spowodowały uszkodzenia zawartości. Jeżeli sprzęt jest uszkodzony, Klient winien sporządzić dodatkowy protokół opisujący uszkodzenia sprzętu.

17.    Protokoły uszkodzenia należy natychmiast po wypełnieniu przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.    W przypadku nie sporządzenia protokołu i odesłania uszkodzonego sprzętu podczas transportu Klient nie może powoływać się na zarzut dostarczenia uszkodzonego sprzętu przez sklep Avart.


DANE OSOBOWE KLIENTA

19.    Składając zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

20.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Avart są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zgodnie z ustawą klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania.GWARANCJA

21.    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a jeżeli producent nie wystawia kart gwarancyjnych, na stronach producenta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

22.    Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

23.    Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu wysyłając na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.    Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Avart Agnieszka Roguska ul. Serocka 184 05-180 Pomiechówek

25.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.  

26.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

27.    Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi być dostarczony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

28.    Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu

29.    Towar wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy odesłać na własny koszt na adres Avart Agnieszka Roguska ul. Serocka 184 05-180 Pomiechówek. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, opisane w punkcie 31 niniejszego regulaminu zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 5 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

30.    Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

31.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

32.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

33.    Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy:

1.  Towar będący rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta (np. ekran projekcyjny wyprodukowany wg. wymagań Kupującego)  lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2.  Przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. gry komputerowe, oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.),

3. Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

34.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.avart.com.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

35.    Zespół sklepu Avart dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

36.    Regulamin określa zasady zakupów w sklepie avart.com.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie

37.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2013